Contacts

194044, Russia, Saint-Petersburg, pr. Bolshoy Sampsonievskiy, 28-a

sazykin@npo-sm.ru, aleshin@npo-sm.ru

 +7 (812) 542-98-50